Om församlingen

 

Församlingsvision

Hudiksvalls Baptistförsamling har över hundra medlemmar och vill verka för att fler människor ska komma till en personlig tro på Jesus Kristus.

”Vi vill vara en kristen församling med en enad och kärleksfull gemenskap, förankrad i Guds ord, med en öppenhet för den Helige Ande, som leder människor till gemenskap med Jesus Kristus och till en vilja att följa honom.”

Kort historik 

Hudiksvalls Baptistförsamling bildades i maj 1858 av fem personer döptes ute vid Djuped av förre folkskolläraren Fors. Fors hade redan 1856 varit med och bildat Forsa Baptistförsamling.

Från och med 1864 finns protokollsanteckningar från församlingens möten så man kan få en god inblick i verksamheten. Medlemsantalet ökade under de trettio första åren till 228 medlemmar.

1917 begärde 18 medlemmar att få gå ur församlingen med motiveringen ”att den förnyade rörelsen när det gäller att bedriva Guds verk mötte oförståelse bland församlingens medlemmar”. Församlingen lät dem går ur men bestämde samtidigt ”att de skulle anses uteslutna”. Kort därefter bildade de Filadelfiaförsamlingen som numera är Höglidenkyrkan i Hudiksvall.