Om församlingen

Hudiksvalls Baptistförsamling är en del av Equmeniakyrkan. Församlingen har fått en internationell karaktär och vi har, förutom ”gammelsvenskar” har ett stort antal medlemmar från Burma, Thailand, Eritrea, Kongo med flera andra länder.

Många kulturer och språk möts i kyrkan och det blir en spännande blandning av olika influenser. Församlingens medlemsantal har i stort sett fördubblats det sista årtiondet och är våren 2022 närmare 150 medlemmar. Du är hjärtligt välkommen till våra gudstjänster och samlingar. Vill du lära dig mer om den kristna tron kan du med fördel anmäla dig till en sk Alpha-kurs! 

Församlingsvision

Vi vill verka för att fler människor ska komma till en personlig tro på Jesus Kristus, utifrån Jesu missionsbefallning och den vision församlingen antagit:

”Vi vill vara en kristen församling med en enad och kärleksfull gemenskap, förankrad i Guds ord, med en öppenhet för den Helige Ande, som leder människor till gemenskap med Jesus Kristus och till en vilja att följa honom.”

Historik

Betania Kapellet, nu kallat Baptistkyrkan, på Käppuddsgatan 10 i Hudiksvall.

Hudiksvalls Baptistförsamling bildades i maj 1858 av fem personer vilka döptes ute vid Djuped nedanför Köpmanberget om natten, för att man inte skulle störas av folk som ogillade fria församlingar. Fortfarande gällde konvertikelplakat vilket förbjöd gudstjänster annat än i kyrkans hägn. Hösten samma år upphävdes detta. Dopförättare var förre folkskolläraren Fors, vilken redan 1856 varit med och bildat Forsa Baptistförsamling. På några år växte församlingen till 50-60 personer och man byggde ett bönhuset Betania, i korsningen Besvärsgatan/Långgatan i kvarteret Seglet i Fiskarstan, Hudiksvall.

Från och med 1864 finns protokollsanteckningar från församlingens möten går det att genom uppförda protokoll få en god inblick i verksamheten. Församlingen fortsatte att växa och 1897 kunde man inviga en större kyrkbyggnad, den nuvarande Baptistkyrkan på Käppuddsgatan. Under de trettio första åren ökade medlemsantalet till 228 medlemmar och 1910 var församlingen som störst med över 300 medlemmar, en nivå som även nåddes 1920.  Församlingen hade även en stor söndagsskoleverksamhet och redan 1876 var antalet barn upp i 200 och steg till hela 503 (!) barn 1917. 1917 begärde 18 medlemmar att få gå ur församlingen och bildade Filadelfiaförsamlingen, som numera är Höglidenkyrkan i Hudiksvall. Läs mer om församlingens historia i denna skrift som gjordes inför församlingens 150-årsjubileum 2008.