Program

 

April 2018

Vecka 13
29 To 18:00 Getsemanestund med nattvard
30 Fr 11:00 Långfredag. Gudstjänst, Lars Andersson. OBS: Ingsta kapell
1 Sö 11:00 Påskdagen. Gudstjänst, Lars Andersson.

Vecka 14
7 Lö 10:00 Ekumenisk bön för bygden, OBS: Höglidenkyrkan
8 Sö 11:00 Gudstjänst, Ove och Lisa Hellström.

Vecka 15
13 Fr 12:00 Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden
15 Sö 11:00 Gemensam gudstjänst, Anna-Karin Holmberg. Missionskyrkans sångare. OBS: Höglidenkyrkan
15 Sö 18:00 Konsert med Ingemar Olsson, OBS: Höglidenkyrkan

Vecka 16
21 Lö 10:00 Ekumenisk bön för bygden, OBS: Höglidenkyrkan
22 Sö 11:00 Gemensam gudstjänst, PO Byrskog, OBS: Missionskyrkan

Vecka 17
27 Fr 12:00 Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden
29 Sö 11:00 Gudstjänst, Linda och Jonas Björnler

Maj 2018

Vecka 18
5 Lö 10:00 Ekumenisk bön för bygden, OBS: Höglidenkyrkan
6 Sö 11:00 Gudstjänst, Karengruppen

Vecka 19
9 On 13:00 Onsdagsträffen, våravslutning. Sångglädje från Delsbo medverkar.
11 Fr 12:00 Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden
13 Sö 11:00 Gudstjänst, Seth Nilsson

Vecka 20
19 Lö 10:00 Ekumenisk bön för bygden, OBS: Höglidenkyrkan
20 Sö 11:00 Gudstjänst, Sven Lindström

Vecka 21
25 Fr 12:00 Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden
27 Sö 11:00 Gudstjänst, Lennart Bengter
27 Sö 18:00 Sinnesrogudstjänst

Juni 2018

Vecka 22
2 Lö 10:00 Ekumenisk bön för bygden, OBS: Höglidenkyrkan
3 Sö 11:00 Gudstjänst, Karengruppen

Vecka 23
6 On 11:00 och 14:00 Andakter på ädreboenden
8 Fr 12:00 Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden
10 Sö 11:00 Gudstjänst, Samuel Wennstig


Verksamhetsgruppernas ansvarsveckor:
Grupp 1: v51-52, v5-6, v11-12, v18-19
Grupp 2: v47-48, v1-2, v7-8, v13-14, v20-21
Grupp 3: v49-v50, v3-4, v9-10, v15-17, v22-23