Program

Välkommen till våra gudstjänster och samlingar! Vi håller till i Baptistkyrkan, om inget annat anges. Besök gärna vår facebooksida där vi lägger ut andakter, gudstjänster etc (även synligt för dig som inte har Facebook, klicka bara på länken).

December

Vecka 49 (gr 3)

5/12 Må 08.00 Morgonbön
7/12 On 08.00 Morgonbön
7/12 On 11.00 Webbandakt
8/12 To 17.30 Beta Bibelkväll
9/12 Fr 08.00 Morgonbön
9/12 Fr 12.00 Ekumenisk bön
11/12 Sö 11.00 Familjegudstjänst/söndagskolans julavslutning med barn, ungdom & ledare. (Obs! Barnen samlas kl 10!)

Vecka 50 (gr 1)

12/12 Må 08.00 Morgonbön
14/12 On 08.00 Morgonbön
14/12 On 11.00 Webbandakt
15/12 To 17.30 Beta julavsl.
15/12 To 13.00 Kvinnoföreningen
16/12 Fr 08.00 Morgonbön
17/12 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Högliden
18/12 Sö 11.00 Gudstjänst Oh Ku

Vecka 51 (gr 1)

19/12 Må 08.00 Morgonbön
21/12 On 08.00 Morgonbön
21/12 On 11.00 Webbandakt
23/12 Fr 08.00 Morgonbön
25/12 Sö 11.00 Juldagsgudstjänst, familjen Lindvall. Missionskollekt.

Vecka 52 (gr 2)

28/12 On 08.00 Morgonbön
28/12 On 11.00 Webbandakt
30/12 Fr 08.00 Morgonbön

Januari

1/12 Sö 11.00 Gudstjänst, StefanGustafsson

Vecka 1 (gr 2)

2/1 Må 08.00 Morgonbön
4/1 On 08.00 Morgonbön
4/1 On 11.00 Webbandakt
6/1 Fr 08.00 Morgonbön
8/1 Sö 11.00 Gudstjänst, Ove Hellström

Vecka 2 (gr 3)

9/1 Må 08.00 Morgonbön
11/1 On 08.00 Morgonbön
11/1 On 11.00 Webbandakt
13/1 Fr 08.00 Morgonbön
13/1 Fr 18.00 Filmkväll1
4/1 Lö 10.00 Ekum bön, Högliden
15/1 Sö 11.00 Gudstj, Siang Bawi

Vecka 3 (gr 3)

16/1 Må 08.00 Morgonbön
18/1 On 08.00 Morgonbön
18/1 On 11.00 Webbandakt
18/1 On 11.00 Andakt, Tunbacka
18/1 On 14.00 Andakt, Fredens kulle
19/1 To 17.30 Beta Bibelkväll
20/1 Fr 08.00 Morgonbön
20/1 Fr 12.00 Ekumenisk bön
22/1 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst i Högliden, Seth Nilsson

Vecka 4 (gr 1)

23/1 Må 08.00 Morgonbön
24/1 Ti 17.30 Alphakursen startar
25/1 On 08.00 Morgonbön
25/1 On 11.00 Webbandakt
26/1 To 17.30 Beta Bibelkväll
27/1 Fr 08.00 Morgonbön
28/1 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Höglidenkyrkan
29/1 Sö 11.00 Gudstjänst, Ya Min

Vecka 5 (gr 1)

30/1 Må 08.00 Morgonbön
31/1 Ti 17.30 Alphakurs

Februari

1/2 On 08.00 Morgonbön
1/2 On 11.00 Webbandakt
2/2 To 17.30 Beta Bibelkväll
3/2 Fr 08.00 Morgonbön
3/2 Fr 12.00 Ekumenisk bön
5/2 Sö 11.00 Gudstjänst

Vecka 6 (gr 2)

6/2 Må 08.00 Morgonbön
7/2 Ti 17.30 Alphakurs
8/2 On 08.00 Morgonbön
8/2 On 11.00 Webbandakt
9/2 To 17.30 Beta Bibelkväll
10/2 Fr 08.00 Morgonbön
11/2 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Höglidenkyrkan
11/2 Lö 14.00 HKR: Ekumeniskt Föredrag Anders Göransson, Svenska Bibelsällskapet. St Jakobsgården
12/2 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Jakobs kyrka, Anders Göransson, Svenska Bibelsällskapet

Vecka 7 (gr 2)

13/2 Må 08.00 Morgonbön
14/2 Ti 17.30 Alphakurs
15/2 On 08.00 Morgonbön
15/2 On 11.00 Webbandakt
16/2 To 17.30 Beta Bibelkväll
17/2 Fr 08.00 Morgonbön
17/2 Fr 12.00 Ekumenisk bön
19/2 Sö 11.00 Gudstjänst, Win Lwin

Vecka 8 (gr 3)

20/2 Må 08.00 Morgonbön
21/2 Ti 17.30 Alphakurs
22/2 On 08.00 Morgonbön
22/2 On 11.00 Webbandakt
23/2 To 17.30 Beta Bibelkväll
24/2 Fr 08.00 Morgonbön
25/2 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Höglidenkyrkan
26/2 Sö 11.00 Gudstjänst och Årsmöte, Seth Nilsson

Vecka 9 (gr 3)

27/2 Må 08.00 Morgonbön
28/2 Ti 17.30 Alphakurs

Mars

1/3 On 08.00 Morgonbön
1/3 On 11.00 Webbandakt
2/3 To 17.30 Beta Bibelkväll
3/3 Fr 08.00 Morgonbön
3/3 Fr 12.00 Ekumenisk bön, BK
5/3 Sö 11.00 Gudstjänst Samuel Wennstig

Vecka 8 (gr 1)

6/3 Må 08.00 Morgonbön
7/3 Ti 17.30 Alphakurs
8/3 On 08.00 Morgonbön
8/3 On 11.00 Webbandakt
9/3 To 17.30 Beta Bibelkväll
10/3 Fr 08.00 Morgonbön
11/3 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Höglidenkyrkan
12/3 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst med Missionförsamlingen, i Baptistkyrkan. Predikan Christer Daelander

ÖVRIGT

  • Söndagsskola – Söndagar kl 11, 4-12 år. Under sommaren mer aktivitetsbaserad, ”Söndagskul”.
  • Ojämna torsdagar kl 13.00 Kvinnoföreningen (undantaget sommar och juluppehåll)
  • Ungdomssamlingar (Tonåringar och unga vuxna): För mer info kontakta Wahku Htoo 073 058 54 17

Se även församlingens FB-sida www.fb.com/baptisthudik för inspelningar och mer info.