Program

Välkommen till våra gudstjänster och samlingar! Vi håller till i Baptistkyrkan, om inget annat anges. Besök gärna vår facebooksida där vi lägger ut andakter, gudstjänster etc (även synligt för dig som inte har Facebook, klicka bara på länken).

Församlingen har en YouTube-kanal, dit vi lägger ut en hel del samlingar: www.youtube.com/@baptisthudik Se även församlingens FB-sida www.fb.com/baptisthudik för info, samt länkar till andakter och gudstjänstinspelningar mm.

Mars

1/3 On 08.00 Morgonbön
1/3 On 11.00 Webbandakt
2/3 To 17.30 Beta Bibelkväll
3/3 Fr 08.00 Morgonbön
3/3 Fr 12.00 Ekumenisk bön, BK
5/3 Sö 11.00 Gudstjänst Samuel Wennstig

Vecka 10 (gr 1)

6/3 Må 08.00 Morgonbön
7/3 Ti 17.30 Alphakurs
8/3 On 08.00 Morgonbön
8/3 On 11.00 Webbandakt
9/3 To 17.30 Beta Bibelkväll
10/3 Fr 08.00 Morgonbön
11/3 Lö 10.00 Ekumenisk bön, Höglidenkyrkan
12/3 Sö 11.00 Gemensam gudstjänst med Missionförsamlingen, i Baptistkyrkan. Predikan Christer Daelander

Vecka 11 (gr 1)

13/3 Må   08.00 Morgonbön
14/3 Ti     17.30  Alphakurs  
15/3 On   08.00 Morgonbön
15/3 On   11.00 Webbandakt
16/3 To    17.30 Beta Bibelkväll
17/3 Fr     08.00 Morgonbön
17/3 Fr     12.00 Ekumenisk bön
19/3 Sö    11.00 Gudstjänst, Seth Nilsson

Vecka 12 (gr 2)

20/3 Må   08.00 Morgonbön
21/3 Ti     17.30  Alphakurs  
22/3 On   08.00 Morgonbön
22/3 On   11.00 Webbandakt
22/3 On   14.00 Andakt Sjukhuskyrkan
23/3 To    17.30 Beta Bibelkväll
24/3 Fr     08.00 Morgonbön
25/3 Lö    10.00 Ekumenisk bön, Högliden
26/3 Sö    11.00 Gudstjänst, Kapaw Doh

Vecka 13 (gr 2)

27/3 Må   08.00 Morgonbön
28/3 Ti     17.30  Alphakurs  
29/3 On   08.00 Morgonbön
29/3 On   11.00 Webbandakt
30/3 To 13.00 Dagledigträff med sjukhuspastor Lennart Thorsell. Sång av Stig Bergerståhl, m.fl. Sopplunch.
30/3 To   17.30 Beta Bibelkväll
31/3 Fr     08.00 Morgonbön
31/3 Fr     12.00 Ekumenisk bön
1/4 Lö Alpha-helg
2/4 Sö      11.00 Familjegudstjänst. Nattvard

Vecka 14 (gr 3)

3/4 Må     08.00 Morgonbön
4/4 Ti       17.30  Alphakurs  
5/4 On     08.00 Morgonbön
5/4 On     11.00 Webbandakt
6/4 To      17.30 Beta Bibelkväll, som ansluter till Getsemanestunden.
6/4 To      18.30 Getsemanestund, Staffan Lindvall
7/4 Fr       11.00 Långfredagsgudstjänst i Ingsta kapell, Rogsta, Seth Nilsson
9/4 Sö      11.00 Uppståndelsegudstjänst, Anders Jansson

Vecka 15 (gr 3)

10/4 Må   08.00 Morgonbön
11/4 Ti      17.30  Alphakurs  
12/4 On    08.00 Morgonbön
12/4 On    11.00 Webbandakt
13/4 To     17.30 Beta Bibelkväll
14/4 Fr      08.00 Morgonbön
14/4 Fr      12.00 Ekumenisk bön
16/4 Sö     11.00 Gudstjänst, Staffan Lindvall

Vecka 16 (gr 1)

17/4 Må    08.00 Morgonbön
18/4 Ti     17.30  Alphakurs  
19/4 On    08.00 Morgonbön
19/4 On    11.00 Webbandakt

20/4 To    17.30 Beta Bibelkväll
21/4 Fr     08.00 Morgonbön
21/4 Fr     18.00 Sinnesrogudstjänst
20/4 Lö    10.00 Ekumenisk bön, Högliden
23/4 Sö    11.00 Gudstjänst, Roset Larese (Karensk pastor)

Vecka 17 (gr 1)

24/4 Må   08.00 Morgonbön
26/4 On   08.00 Morgonbön
26/4 On   11.00 Webbandakt
27/4 To    17.30 Beta Bibelkväll
28/4 Fr    08.00 Morgonbön
28/4 Fr    12.00 Ekumenisk bön
29/4 Lö   11.00-13.00 Cykelbytardag
30/4 Sö   11.00 Gudstjänst, Seth Nilsson
30/4 Sö   Valborgsfirande på Högliden, se deras hemsida.

Vecka 18 (gr 2)

1/5 Må     08.00 Morgonbön
3/5 On     08.00 Morgonbön
3/5 On     11.00 Webbandakt
4/5 To     17.30 Beta Bibelkväll
5/5 Fr      08.00 Morgonbön
6/5 Lö      10.00 Ekumenisk bön, Högliden
7/5 Sö      11.00 Gudstjänst, Ann-Charlotte Karlsson. Nattvard.

Vecka 19 (gr 2)

8/5 Må     08.00 Morgonbön
10/5 On   08.00 Morgonbön
10/5 On   11.00 Webbandakt
11/5 To     13.00 Dagledigträff: Besök av sjukhuspastor Lennart Thorsell
1/5 To      17.30 Beta Bibelkväll
12/5 Fr     08.00 Morgonbön
12/5 Fr     12.00 Ekumenisk bön
14/5 Sö     11.00 Gudstjänst, Lennart Bengter

Vecka 20 (gr 3)

15/5 Må    08.00 Morgonbön
17/5 On    08.00 Morgonbön
17/5 On    11.00 Webbandakt
18/5 To     08,00 Gökotta (ingen Beta Bibelkväll idag)
19/5 Fr      08.00 Morgonbön
20/5 Lö    10.00 Ekumenisk bön, Högliden
21/5 Sö     11.00 Gudstjänst, Lwin Win

Vecka 21 (gr 3)

22/5 Må   08.00 Morgonbön
24/5 On   08.00 Morgonbön
24/5 On   11.00 Webbandakt
24/5 On   14.00 Andakt Sjukhuskyrkan
25/5 To    17.30 Beta Bibelkväll
26/5 Fr    08.00 Morgonbön
26/5 Fr    12.00 Ekumenisk bön
28/5 Sö    11.00 Pingstgudstjänst, Seth Nilsson

Vecka 22 (gr 1)

29/5 Må   08.00 Morgonbön
31/5 On    08.00 Morgonbön
31/5 On    11.00 Webbandakt
1/6 To      17.30 Beta Bibelkväll
2/6 Fr      08.00 Morgonbön
3/6 Lö      10.00 Ekumenisk bön, Högliden.
3/6 Lö      18.00 Kvällsmöte, Rikard Lundgren
4/6 Sö      11.00 Gudstjänst, Rickard Lundgren. Nattvard.

Vecka 23 (gr 1)

5/6 Må     08.00 Morgonbön
6/6 Ti      Nationaldagsbön i Hassela, se http://www.staffanskapellet.se
7/6 On     08.00 Morgonbön
7/6 On     11.00 Webbandakt
7/6 On     11.00 Andakt Fredens Kulle
7/6 On     14.00 Andakt Tunbacka
8/6 To     17.30 Beta Bibelkväll, våravslutning.
9/6 Fr      08.00 Morgonbön
9/6 Fr      12.00 Ekumenisk bön
11/6 Sö     11.00 Gudstjänst

Vecka 24 (gr 2)

12/6 Må   08.00 Morgonbön
14/6 On    08.00 Morgonbön
14/6 On    11.00 Webbandakt
16/6 Fr      08.00 Morgonbön
17/6 Lö      10.00 Ekumenisk bön, Högliden
18/6 Sö     11.00 Gudstjänst, Oh Ku

Vecka 25 (gr 2)

19/6 Må     08.00 Morgonbön
21/6 On     08.00 Morgonbön
21/6 On     11.00 Webbandakt
23/6 Fr      08.00 Morgonbön
(23/6 Fr    Midsommar – Ingen ekumenisk Bön)

ÖVRIGA GRUPPSAMLINGAR

  • Söndagsskola – Söndagar kl 11, 4-12 år. Yngre barn i vuxens sällskap. Under sommaren mer aktivitetsbaserad, ”Söndagskul”.
  • Teens (högstadiet) och Youth (gymnasiet) – för mer info, kontakta Berith på 070 408 77 18
  • Volleyboll med andakt, i Björkbergsskolan – för äldre tonåringar och unga vuxna. För mer info kontakta Wahku Htoo 073 058 54 17
  • Jämna onsdagar kl 13.00 Kvinnoföreningen (undantaget sommar och juluppehåll). Kontakt: Gudrun Bengter 073 654 16 28