Program

Samlingarna är i Baptistkyrkan, om inget annat anges. Vi håller avstånd.

Besök gärna vår facebooksida där vi lägger ut andakter, webbsända gudstjänster etc. Denna sida är även tillgänglig för dig som inte har Facebook.

Program, med reservation för eventuella ändringar.

Oktober

1/10 Fr kl 8.00 Morgonbön

1/10 Fr kl 12.00 Ekumenisk Bön

3/10 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Lennart Bengter. (gr 2)

Vecka 40

4/10 Må kl 8.00 Morgonbön

5/10 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

5/10 Ti kl 17.30 Betakurs

6/10 On kl 8.00 Morgonbön

6/10 On kl 11.00 Webbandakt

6/10 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

7/10 To kl 17.30 Alphakurs

8/10 Fr kl 8.00 Morgonbön

9/10 Lö kl 10.00 Ekumenisk Bön på Högliden

10/10 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Seth Nilsson. (gr 3)

10/10 Sö kl 18.00 Sinnesrogudstjänst

Vecka 41

11/10 Må kl 8.00 Morgonbön

12/10 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

12/10 Ti kl 17.30 Betakurs

13/10 On kl 8.00 Morgonbön

13/10 On kl 11.00 Webbandakt

13/10 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

14/10 To kl 17.30 Alphakurs

15/10 Fr kl 8.00 Morgonbön

15/10 Fr kl 12.00 Ekumenisk Bön

17/10 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Staffan Lindvall (gr 3)

Vecka 42

18/10 Må kl 8.00 Morgonbön

19/10 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

19/10 Ti kl 17.30 Betakurs

20/10 On kl 8.00 Morgonbön

20/10 On kl 11.00 Webbandakt

20/10 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

22/10 Fr kl 8.00 Morgonbön

23/10 Lö kl 10.00 Ekumenisk Bön på Högliden

24/10 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Samuel Wennstig (gr 1)

Vecka 43

25/10 Må kl 8.00 Morgonbön

26/10 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

26/10 Ti kl 17.30 Betakurs

27/10 On kl 8.00 Morgonbön

27/10 On kl 11.00 Webbandakt

27/10 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

28/10 To kl 17.30 Alphakurs

29/10 Fr kl 8.00 Morgonbön

29/10 Fr kl 12.00 Ekumenisk Bön

31/10 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Thoo Thoo (gr 1)

November

Vecka 44

1/11 Må kl 8.00 Morgonbön

3/11 On kl 8.00 Morgonbön

3/11 On kl 11.00 Webbandakt

3/11 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

5/11 Fr kl 8.00 Morgonbön

7/11 Sö kl 11.00 Gudstjänst. Talare se predikotur.

Vecka 45

8/11 Må kl 8.00 Morgonbön

9/11 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

9/11 Ti kl 17.30 Betakurs

10/11 On kl 8.00 Morgonbön

10/11 On kl 11.00 Webbandakt

10/11 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

11/11 To kl 17.30 Alphakurs

12/11 Fr kl 8.00 Morgonbön

12/11 Fr kl 12.00 Ekumenisk Bön

14/11 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Oh Ku (gr 2)

14/11 Sö kl 18.00 Sinnesrogudstjänst

Vecka 46

15/11 Må kl 8.00 Morgonbön

16/11 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

16/11 Ti kl 17.30 Betakurs

17/11 On kl 8.00 Morgonbön

17/11 On kl 11.00 Webbandakt

17/10 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

18/11 To kl 17.30 Alphakurs

19/11 Fr kl 8.00 Morgonbön

20/11 Lö kl 10.00 Ekumenisk Bön på Högliden

20/11 Lö kl 18.00 Kvällsgudstjänst, Pär Alfredsson

21/11 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Pär Alfredsson (gr 3)

Vecka 47

22/11 Må kl 8.00 Morgonbön

23/11 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

23/11 Ti kl 17.30 Betakurs

24/11 On kl 8.00 Morgonbön

24/11 On kl 11.00 Webbandakt

24/11 On kl 13.00 Kvinnoföreningen

25/11 To kl 17.30 Alphakurs

26/11 Fr kl 8.00 Morgonbön

26/11 Fr kl 12.00 Ekumenisk Bön

28/11 Sö kl 11.00 Adventsgudstjänst, Anna-Karin Holmberg (gr 3)

Vecka 48

29/11 Må kl 8.00 Morgonbön

30/11 Ti kl 12.00 Alphakurs för seniorer

30/11 Ti kl 17.30 Betakurs

December

1/12 On kl 8.00 Morgonbön

1/12 On kl 11.00 Webbandakt

2/12 To kl 17.30 Alphakurs

3/12 Fr kl 8.00 Morgonbön

4/12 Lö kl 10.00 Ekumenisk Bön på Högliden

5/12 Sö kl 11.00 Gudstjänst, Seth Nilsson (gr 1)

  • Söndagsskola – Söndagar kl 11, 4-12 år (under sommaren är vi utomhus, vid behov p g a restriktionerna)
  • Onsdagar kl 13.00 Kvinnoföreningen
  • Ojämna torsdagar kl 16.30-18.30 Teens
  • Ungdomssamling – lördagar kl 17-19: Volleyboll med andakt i Björkbergsskolan (För tonåringar och unga vuxna).

Barn och ungdomsledare: Wahku Htoo 073 058 54 17.

Se även församlingens FB-sida www.fb.com/baptisthudik för mer info.