Pålysning

Bibeldag med Cherstin Lindberg

Välkommen till en dag vid Guds Ord! Nu på lördag, den 22 januari, får vi besök av Cherstin Lindberg, bibellärare, författare och bibelöversättare. Cherstin talar hebreiska och är delaktig i översättningen av Kärnbibeln (www.karnbibeln.se), vilken är en pågående bibelöversättning med många intressanta förklaringar och kommentarer insprängda i bibeltexten. Cherstin har en stor kunskapskälla att plocka ur och dagen kommer att delas upp i två delar, med coronasäker servering av smörgåsfika mellan passen.


Pass 1: ”Bibelns syn på Israel” – Hur talar grundtexten om Israels roll?
Pass 2: ”Själens helande” – Föreläsning om hur Gud kan och vill hela och upprätta. Efterföljande möjlighet till förbön.

Ingen anmälan. Max 50 personer. Välkommen!

PS. Vi vill även påminna om att du behöver anmäla dig om den pågående böneveckan med tisdagens föredrag i Jakobsgården och söndagens ekumeniska gudstjänst i Jakobs kyrka. Till dessa två samlingar behöver du anmäla dig om du vill säkra din plats. DS