Sö 7 juni: Gudstjänst vid Hede. Predikan av Staffan Lindvall.

Se Gudstjänsten

Gudstjänsten leds av församlingens pastor Seth Nilsson. Staffan Lindvall predikar och leder den unisona sången. Robert Nilsson läser en av trefaldighetssöndagens föreslagna bibeltexter. Ann-Kristin Berglund sjunger till eget gitarrackompanjemang.