Okategoriserade

Morgonbön och Bön för bygden

Bön är en viktig del i den kristna församlingens liv. Jesus uppmanar oss att be: ”Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig” och han säger även att: ”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Den enskilda bönen är viktig – Gud ser i det fördolda (Matt 6:6), men att samlas i bön är också en viktig del i bönelivet. Att komma tillsammans i en grupp hjälper oss att ta tid i bön. Paulus uppmanar oss till att ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord och att göra detta ”under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:17-18). Bönen är en del av den andliga strid vi som som kristna för mot ondskan (2 Kor 10:3-6).

Att be för våra medmänniskor, församlingen och samhället runt oss är en viktig uppgift för oss som kristna (Jak 5:16); att be om Guds Ords utbredning (2 Tess 3:1) och att Guds rike ska komma (Luk 11:1). Men gemensam bön är mer än att läsa en lista över våra önskningar. Det är en längtan efter intim gemenskap med Gud, en plats av tillbedjan, stillhet och inlyssnande. Det ger oss tillfälle till omvändelse, överlåtelse, tacksamhet och tillbedjan. Bön är att samarbeta med Gud för att förverkliga hans vilja – i våra liv och vår omgivning.

Välkommen att samlas till bön och andakt!

Morgonbön: Må, On, Fr varje vecka kl 08.00-09.00

Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden: Lö kl. 10-11 i Höglidenkyrkan, jämna veckor. Fr 12-13 i Baptistkyrkans församlingssal, ojämna veckor.

B.N.

Okategoriserade

Välkommen till grill- och gemenskapskvällar!

Sommaren är en perfekt tid för gemenskap och upplevelser! Vi vill därför bjuda in till ett antal sommarkvällar med gemenskap, aktiviteter och grillning, dels i Buränge, dels på Gräsmaln. Varje kväll avslutas även med en andakt.

”Utflykt Buränge”

Buränge kapell ligger utanför Iggesund, i sjönära och i vacker natur.

Kvällar med gemenskap & sommaraktiviteter, som avslutas med en andakt. För alla åldrar!

Datum: Tisdagarna 19/7, 26/7, 2/8 & 9/8 kl 18.00

Ta med något eget att fika eller grilla!
Kontakt: Staffan Lindvall

Så här hittar du.

Grillkvällar på Gräsmaln

Grillkväll på Gräsmaln, Hudiksvall

Vi umgås grillar, umgås utan krav och avslutar kvällen med andakt. Möjlighet till bad.

Datum: Fredagarna 15/7 (inställt p g a regn) och 29/7 kl 18.00

Ta med eget fika eller grillmat och bjud gärna med en vän som annars inte går i kyrkan!
Kontakt: Seth Nilsson

Så här hittar du.

Okategoriserade

Gudstjänster med Hudiksvalls Missionsförsamling i sommar!

I sommar har vi en hel del gudstjänster tillsammans med Missionsförsamlingen (MF) och Buränge församling. Observera att platsen för gudstjänsterna varierar! De gudstjänster som spelas in kommer att successivt länkas nedan.

Söndagarna för gemensamma gudstjänster är som följer (se även länk till hela sommarens program):

26/6 Sö 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan. Olle Alkholm (Ansvarsgrupp 3)

3/7 Sö 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan , Ann-kristin Berglund, Nattvard. Söndagskul. (gr 1)

10/7 Sö 11.00 Gudstjänst i Buränge, Olle Alkholm (Samåkning fr. Baptistk kl 10.30). Söndagskul. Medtag eget fika. (gr 1)

17/7 Sö 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan, Seth Nilsson. (gr 2)

24/7 Sö 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan , Lisa Fredlund, Söndagskul(gr 2)

31/7 Sö 11.00 Gudstjänst i Missionskyrkan, Kristina Olsson. (gr 3)

7/8 Sö 11.00 Gudstjänst i Baptistkyrkan, Staffan Lindvall, Nattvard. Söndagskul. (gr 3)

14/8 Sö 11.00 Gudstjänst i Buränge, Ingemar Olsson. (Samåkning från Baptistkyrkan kl 10.30). Medtag eget fika. Söndagskul. (gr 1)

Okategoriserade

Gökotta på Köpmanberget

Traditionsenligt är det ekumenisk gökotta på Köpmanberget i Hudiksvall, kl 8.00 på Kristi Himmelfärdsdag! I år ansvarar Missionskyrkan. 🐦 Samlingen är öppen för alla och brukar vara en trevlig stund tillsammans i Guds vårgröna natur! 🌸🌿

Medtag fikakorg! ☕🥐🍪 Välkommen!

Okategoriserade

Dags för årsmöte! Sö 27 febr. 2022

Då var det dags för årsmöte! Välkommen på söndag den 27 februari kl. 11.00, vanlig gudstjänsttid. Vi börjar med en kortare andakt och har sedan församlingens och fastighetsföreningens årsmöten, följt av kyrkkaffe. Du är välkommen, även om du inte är medlem.

Du får årsmöteshandlingarna fysiskt när du kommer, men som medlem är du även välkommen att beställa en digital kopia av densamma, genom att maila oss på info@hudiksvallsbaptistforsamling.se. Handlingarna finns även digitalt på församlingens interna Facebook-sida.

PROGRAM FRAMÖVER

26/2 Lö 10.00 Ekumenisk bön på Högliden. Vi ber särskilt för Ukraina och Europa!
27/2 Sö 11.00 Årsmöte med andakt, Seth Nilsson. Sång. Kyrkkaffe. (Grupp 1 ansvarar)
28/2 Må 8.00 Morgonbön
1/3 Ti 17.30 Betakurs
2/3 On 8.00 Morgonbön
2/3 On 11.00 Webbandakt
3/3 To 17.30 Alphakurs
4/3 Fr 8.00 Morgonbön
4/3 Fr 12.00 Ekumenisk Bön
6/3 Sö 11.00 Gudstjänst, Anna-Lena Skoglund (gr1)


Okategoriserade

Bön för Ukraina, lö 26/2

Be för Ukraina!

Nu är det tid att be! Kom med till Höglidenkyrkan, lördag 26 februari kl 10.00, för att tillsammans be för situationen i Ukraina och Europa. 

Nu på lördag har vi ekumenisk bön på Höglidenkyrkan och det är ett tillfälle att samlas och ropa till vår Gud om beskydd för det Ukrainska folket och för hela det fria Europa, om besinning och återhållsamhet från den angripande parten.

”Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.” (Psalm 46:2)