Okategoriserade

Morgonbön och Bön för bygden

Bön är en viktig del i den kristna församlingens liv. Jesus uppmanar oss att be: ”Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig” och han säger även att: ”Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Den enskilda bönen är viktig – Gud ser i det fördolda (Matt 6:6), men att samlas i bön är också en viktig del i bönelivet. Att komma tillsammans i en grupp hjälper oss att ta tid i bön. Paulus uppmanar oss till att ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord och att göra detta ”under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.” (Ef 6:17-18). Bönen är en del av den andliga strid vi som som kristna för mot ondskan (2 Kor 10:3-6).

Att be för våra medmänniskor, församlingen och samhället runt oss är en viktig uppgift för oss som kristna (Jak 5:16); att be om Guds Ords utbredning (2 Tess 3:1) och att Guds rike ska komma (Luk 11:1). Men gemensam bön är mer än att läsa en lista över våra önskningar. Det är en längtan efter intim gemenskap med Gud, en plats av tillbedjan, stillhet och inlyssnande. Det ger oss tillfälle till omvändelse, överlåtelse, tacksamhet och tillbedjan. Bön är att samarbeta med Gud för att förverkliga hans vilja – i våra liv och vår omgivning.

Välkommen att samlas till bön och andakt!

Morgonbön: Må, On, Fr varje vecka kl 08.00-09.00

Ekumenisk bön för Hudiksvallsbygden: Lö kl. 10-11 i Höglidenkyrkan, jämna veckor. Fr 12-13 i Baptistkyrkans församlingssal, ojämna veckor.

B.N.

Möten och gudstjänster

Ekumenisk Bönevecka

Den 17-23 januari välkomnar Hudiksvalls Kristna Råd till en ekumenisk bönevecka i Hudiksvall. Vi ber för vår stad och land med dess invånare och församlingar. Vi ber även för kristen enhet och utifrån SKR:s (Sveriges Kristna råds) tema för året. Underlaget har i år utformats av Kyrkornas råd i Mellanöstern (MECC) med rubriken ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”.

Välkommen att delta vid samlingarna i Hudiksvalls kyrkor!

Max 50 personer – säkra din plats

Till tisdagens föreläsning och söndagens ekumeniska gudstjänst gör du – på grund av rådande restriktioner – klokast i att säkra din plats genom nedanstående länkar. (Inget vaccinationspass krävs.)

Livesändning

Du kan även se tisdagens föredrag och söndagens gudstjänst livesända på Hudiksvallsbygdens församlings hemsida.

Vid alla samlingar och gudstjänster gäller avstånd på en meter för sällskap (om max 8 personer) och att du inte har några symptom. Vi har valt att ha max 50 personer vid gudstjänster och samlingar, då vaccinationsbevis annars krävs, enligt FHM:s regleringar.