Okategoriserade

Ekumenisk bönevecka (Vecka 3: 13-25 januari)

Bli kvar i min kärlek så ska ni bära rik frukt

Böneveckan för kristen enhet, 18-25 januari, är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder.

Årets tema är ”Bli kvar i min kärlek”. Tidigare har vi kunnat mötas i flera samlingar under den årliga böneveckan och en gemensam gudstjänst brukar firas den söndag som infaller under perioden.

På grund av Covid-19 har vi ingen stor gemensam bönesamling utan var och en ber där man är. I Baptistkyrkan har vi bönesamlingar må, on och fre kl 8.00-9.00, samt fredag kl 12. Höglidenkyrkan kommer att ha bön 24-7, alltså bön dygnet runt, hela vecka 3. Någon eller några ber ständigt, världen över.

BÖNEÄMNEN DAG FÖR DAG


Vi utgår från de rubriker och bibeltexter som ekumeniska böneveckan har. Vi ber för vår stad, vårt land och vår värld. De första dagarna fokuserar på vår egen relation med Gud för att vi sedan ska kunna finnas med Guds kärlek för våra nära, för samhället och hela världen. Självklart kan du även be om annat som du känner dig manad till.

Bli kvar i min kärlek

Joh 15

Program för veckan:

Måndag – Kallad av Gud
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a)
Vi är i Guds kärlek och gör oss redo att sändas till världen.
08.00 Morgonbön, Baptistkyrkan
12.00 Middagsbön, Jakobs kyrka

Tisdag – Att växa till invärtes
”Bli kvar i mig så blir jag kvar i er” (Joh 15:4a)
Vi ber att Kristi kärlek ska växa i oss och bära frukt för våra medmänniskor
12.15 Middagsmässa med bön, Jakobs kyrka
18.00 Bön och lovsång på Missionskyrkan. Delta gärna via Zoom.

Zoom-länk för Bön och lovsång på Missionskyrkan

(Meeting ID: 983 8551 0951 Passcode: 123456, om du hellre går in via dem.)

Onsdag – Att utgöra en enda kropp
”Älska varandra så som jag har älskat er” (Joh 15:12b)
Vi ber om vördnad och respekt för alla människors liv, mot våld och extremism.
08.00 Morgonbön, Baptistkyrkan
12.00 Middagsbön, Jakobs kyrka

Torsdag – Att be tillsammans
”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” (Joh 15:15)
Vi ber för församlingarna i Hudiksvall, och för kristna i världen.
Ta gärna en bönepromenad och be för vår stad, ensam eller i gott sällskap.

Fredag – Att låta sig förvandlas av ordet
”Ni är redan ansade genom ordet” (Joh 15:3)
Vi ber om en förnyad kärlek till Guds Ord.
Meditera gärna över saligprisningarna. (Matt 5:1-10)
08.00 Morgonbön, Baptistkyrkan
12.00 Ekumenisk bön, Baptistkyrkan

Lördag – Att välkomna andra
”Gå ut och bär frukt, frukt som består” (Joh 5:16b)
Vi ber om att evangeliet ska nå ut till fler.
Ta gärna en bönepromenad och be för människorna i ditt kvarter eller i din närhet.

Söndag – Att växa i enhet
”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Joh 15:5a)
Vi ber att enheten mellan oss kristna ska växa och kärleken bli ett tecken för vår omvärld.
11.00 Ekumenisk Gudstjänst med predikan från Höglidenkyrkan.
Se gudsjänsten här: länk kommer

Gudstjänsten finns kvar att se i minst en vecka.

Delta gärna i öppen gemenskap före och efter gudstjänsten via zoom (länk kommer) Länken är öppen från 24 jan 10.30. Ordna eget kyrkkaffe och sitt kvar en stund efter gudstjänsten om du vill. Blir vi många delar vi upp oss i mindre grupper.

I samband med gudstjänsten finns möjlighet att bidra med en gåva till Hudiksvalls Kristna Råd. Swish nr 123 274 14 60 (Baptistkyrkan) Märk betalningen med HKR.

Måndag – Försoning för hela skapelsen
”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig  (Joh 15:11)
Vi ber om rättvisa, om fred och för klimatet.
08.00 Morgonbön, Baptistkyrkan

(Antalet besökare i våra lokaler begränsas till max 8 personer.)

Videon till Josefina Gnistes sång Låt oss få se är inspelad med människor som tillhör olika kristna sammanhang, traditioner och generationer men som förenas i en och samma längtan: att få se mer av Guds härlighet i sina liv och gemenskaper.

Mer information om den internationella böneveckan finns hos Sveriges kristna råd