HKR, Pålysning

Ekumenisk Bibelhelg med Svenska Bibelsällskapet 11-12 februari

Den 11-12 februari arrangerar Hudiksvalls Kristna Råds församlingar tillsammans en ekumenisk bibelhelg. Det blir en intressant helg där Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet lyfter upp Bibeln och berättar om sina erfarenheter och kunskap kring Bibelspridningen i världen och i Sverige!

Lördagens föredrag, kl 14.00, delas upp i två pass, med fikapaus. Kollekt till HKR. På Söndagen, kl 11, firar alla församlingar i staden en gemensam Högmässa i Jakobs kyrka, där även Anders Göranzon predikar. Därefter är du välkommen till kyrkkaffe och gemenskap! Kollekt tas upp till Svenska Bibelsällskapet.