Okategoriserade

Ekumenisk bönevecka 2018

Gudstjänster i andra kyrkor (januari 2018)

19 Fr 12:00 Bön för Hudiksvall, Baptistkyrkan
21 Sö 11:00 Ekumenisk mässa, Jakobs kyrka
22 Må 12:00 Middagsbön i Jakobs kyrka
23 Ti 12:15 Mässa i Jakobs kyrka
23 Ti 14:00 Samtal och bön i Missionskyrkan
23 Ti 18:30 Bön i Jesu hjärtas kapell, Forsa
24 On 12:00 Middagsbön i Jakobs kyrka
24 On 14:00 Andakt i Sjukhuskyrkan
25 To 18:30 Bön och lovsång i Baptistkyrkan
27 Lö 10:00 Bön för Hudiksvall, Höglidenkyrkan

Okategoriserade

En andlig kraft att gå dit Gud kallar oss

Jag har under den senaste tiden i några olika sammanhang hört berättas om att man kan stärka språkutveckling genom att rent fysiskt förstärka det man säger.

Vid minst två tillfällen har det exemplifierats för mig med att lära ut begreppen ”bakom” och ”framför”. Det är ju ganska självklart att ställer man sig en bit bakom en person och upprepar ordet ”bakom” och sedan ställer sig en bit framför och säger ”framför” så lär man sig ganska snabbt skillnaden.

Det här församlings-bladet kommer mitt i en tid då det finns en hel del att fundera på både utifrån bakom och framför. Julen innehåller ett budskap som handlar om något som historiskt ligger bakom, men som i varje människas liv kan få betydelse för allt som ligger framför. Vi kommer också att passera nyåret. När ett nytt år avslutas finns det mycket att vara tacksam för, man har gjort nya erfarenheter och fått vara med om mycket. Samtidigt är det då nya tankar, nyårslöften och ambitioner för framtiden kommer fram. Vi kommer också att ha årsmöten då det gamla året med tacksamhet läggs till handlingarna och visioner för framtiden formuleras.

Som enskild kristen och som församling är det sannolikt så att man hela tiden ska leva i det perspektivet. Tryggheten, vägledningen och undervisningen från sanningar som är 2000 år gamla ska prägla och bära oss. Samtidigt ska vi vara nyfikna och andligt hungriga efter att söka vad som ligger framför och hur Herrens tankar och vägar ser ut. Konkret finns det i mitt hjärta en önskan att än mer utvecklas som läsare (söka Guds sanningar och principer i Bibeln) och samtidigt be om en kraftfull andlig vind som bär mot framtiden.

Återvänd till tanken om ”bakom” och ”framför”. Det är mycket lättare att se framåt än bakåt. Ändå blickar vi ofta bakåt och tänker på hur saker och ting har varit. Ibland tänker vi tillbaka och blir lite nostalgiska. Vi har ju gjort goda erfarenheter som är värda att komma ihåg. Men den som bara tittar bakåt har väldigt svårt att se nya mål och hur eventuellt vägen dit kan se ut. Nu tror jag att man kan se olika bilder när man försöker att se framåt. Verkligheten ser olika ut beroende varifrån man betraktar den. Här har jag ett en visdom att komma med:

Om verkligheten kan se olika ut, är det mycket viktigt försöka se det som ”huvudet” vill att vi ska se. Kristus själv är huvudet för kroppen, och med den anatomiska kunskap jag besitter så är ögonen en del av huvudet. Alltså blir det viktigt för dig och mig, och oss som församling, att låta Guds tilltal genom Jesus Kristi ögon och Andens sanktion få oss att se de vägar han vill att vi ska gå för att nå de mål som han vill att vi ska nå.

Församlingens uppdrag ligger framför oss. Under den period som nu kommer med sin balans mellan bakom och framför önskar jag att vi fick en ny andlig kraft att gå på vägar som vår Herre kallar oss till, ”jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig” (Filipperbrevet 3:13)

Om du som inte lärt känna Jesus läser det här så måste jag bara få lyfta fram ett bibelord till med samma perspektiv. Du kan få lämna det gamla bakom dig och se framåt.

”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. ”(2 Korintierbrevet 5:17)

Staffan Lindvall
Församlingsföreståndare

Okategoriserade

Ny webbplats

Hudiksvalls Baptistförsamling har funnits sedan mitten på 1800-talet. Vi har inte jagat efter nymodigheter utan tagit utvecklingen med lugn och sans. Nu har de tekniska framstegen börjat springa ifrån oss eftersom mycket av kommunikationen i samhället blivit digitaliserad och då är är det lika bra att följa med i utvecklingen. Därför har vi nu öppnat en ny webbplats.

På webbplatsen ska du kunna hitta aktuellt program för någon månad framåt. Du ska kunna hitta kontaktuppgifter till församlingen och dess företrädare och förhoppningsvis ska vi kunna lägga ut intressanta artiklar, betraktelser och reportage från verksamheten.

Målsättningen är att du ska tycka att det är intressant att gå in och läsa här emellanåt och du är mycket välkommen att kontakta oss med tips och önskemål om förbättringar.

Jag hoppas vi får tillfälle att ses på någon gudstjänst eller annan samling framöver.

Anders Borgström
Kommunikationsansvarig i styrelsen